VLOŽKOVÁNÍ

Vložkování se provádí, pakliže komínový průduch neodpovídá platným předpisům nebo jste se rozhodli přejít na jiný druh paliva (máte nový spotřebič), máte špatný tah a v místnosti je cítit zápach spalin či se vám objevují na komínovém plášti a přilehlém zdivu „mapy“ vznikající pronikáním kondenzátu ze spalin do zdiva. Rovněž se vložkování provádí při převložkování, tedy když původní vložka přestane plnit svůj účel.

U vložkování vznikají samozřejmě nepříjemnosti, jako je nutnost zřízení montážních otvorů, tedy zvýšená prašnost, nemožnost užívání spotřebiče v průběhu práce, avšak snažíme se tyto nepříjemnosti minimalizovat v podobě rychlé a efektivní práce spolu s používáním průmyslového vysavače a úklidu po skončení práce (neuklidíme vám tak jako si to děláte sami, ale „bordel“ po nás nenajdete).

Komínové vložky jsou různé co se složení i provedení týče. Mohou být ohebné či pevné nerezové a plastové, ale i z jiného materiálu jako je keramika a hliník. Co je pro materiál a jeho formu provedení nejdůležitější, je druh paliva a provoz, v jakém dochází k odvodu spalin, tedy zda se jedná o podtlakový či přetlakový, suchý či mokrý provoz a také teplota, jaké bude vystavován.

Vložkování tedy teoreticky předchází jedna naše návštěva, při které si ujasníme důvody k vložkování, vhodnost ve vašem případě či případná nutnost rozšíření komínového průduchu. Projdeme si celou trasu spalinové cesty od vybíracího otvoru (dvířek), spotřebič, sopouch, vymetací dvířka až po ústí komína, přitom provedeme zaměření a uděláme si poznámky, týkající se vašich případných přání. Po zpracování dat vytvoříme závaznou cenovou nabídku, kterou vám zpravidla odešleme den následující. Po vašem schválení cenové nabídky se dohodneme na nejbližším termínu, který vám bude vyhovovat a pro nás bude závazný (nebudete zbytečně čekat).

Vložkování trvá zpravidla maximálně jeden den, při jednodušších montážích jde o hodiny, ale je lepší počítat s celým dnem.

Zřízené montážní otvory samozřejmě zazdíme a opatříme vrchní jádrovou omítkou, po dohodě je možné je opatřit i vrchní jemnou omítkou (štukem) a vymalovat. Na přání jsme schopni provést zaústění bez bourání- pouze vyvrtáme otvor o cca +2cm větší než je plánovaný DN kouřovodu. Toto řešení má výhodu zejména u obložených stěn a čerstvě zrekonstruovaných obytných prostorech.

Je výhodou, je-li v místě možnost využít zdroje elektrické energie a vody, ale není to podmínkou.

  


Plyn