Revize

REVIZE SPALINOVÝCH CEST

REVIZE/ NOVÝ  KOMÍN/ SPOTŘEBIČ/ POŽÁR

Revizi spalinové cesty, výchozí revizní zprávu či revizní zprávu spalinové cesty může vypracovat pouze revizní technik spalinových cest a je nutná v těchto případech:

 - Před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína.

 - Při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv. 

 - Před výměnou spotřebiče za jiný, pakliže se nejedná o totožný typ od stejného výrobce a stejného výkonu. 

 - Po komínovém požáru a vždy, když se objeví trhliny na komínovém plášti ve spalinové cestě nebo i jen při podezření na jejich výskyt. Například při sesedání základů, narušení statiky objektu, zemětřesení apod.

To o čem se mluví jako o povinné „roční revizi“ či jen „revizi na komín“, není výchozí revizní zpráva. Tím je myšlena Kontrola spalinové cesty, která má oporu ve stejné legislativě, ale jedná se o něco jiného.

OPAKOVANÁ ROČNÍ KONTROLA A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY

O komín je třeba se starat a skutečně se to vyplatí, nejde jen o klid ve smyslu dodržování platné legislativy. Jde o staré rčení, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán, a v případě komínu jde nejen přímo o oheň, ale rovněž o zbytky hoření, tedy spaliny. Každoročně jsme svědky mnoha případů otrav či požárů způsobených zanedbanými spalinovými cestami. A přitom stačí velmi málo a snížíte riziko možného neštěstí.

kontaktujte nás +420 777 656 314 / info@kominictviantos.cz


Plyn