STAVBY NOVÝCH KOMÍNŮ

 Výstavba jako taková je velmi široký pojem. Přeskočíme-li tedy důvod proč (patrně proto, že chcete topit) a jinou možnost nemáte, tak se dostáváme k tomu jak? Tedy – jaký komín? A tady už záleží na mnoha aspektech –  jednak na vašem vkusu, zda si přejete například designová kamna se zavěšeným kouřovodem s funkcí komína, kdy kouřovod jakoby mizí ve stropě a jeho ochranný plášť je tvořen mědí či naopak potřebujete využít každý kousek interiéru a rozhodnete se tak pro fasádní komín z leštěného či kartáčovaného nerezu, mědi nebo z lakovaného materiálu podle vaší volby. Dalšími aspekty jsou například druhy paliva, výkon spotřebiče,  typ spotřebiče a další další vlivy, které je nutné zohlednit. Rovněž je s výhodou zvážit možnost využít komínového tělesa jako šachetního řešení rozvodu energií a telekomunikačních medií mezi patry. Problémem nejsou ani průchody skrze hořlavé konstrukce například dřevostavby, dřevěné stropy nebo podbití. Jen je nutné s tím počítat a zohlednit tuto skutečnost.

Jsme schopni vám dodat kompletní dílo se vším co s výstavbou souvisí. Od vás potřebujeme abyste věděli, co chcete vytápět a měli rámcovou představu čím. Optimální je kontakt na vašeho dodavatele vytápění, s kterým se společně dohodneme na pro vás optimálním řešení,  které bude podle vašich představ a zároveň bude splňovat veškeré požadavky dané zákony, normami, pravidly, doporučeními a podmínkami danými ať už výrobci, orgány státní správy nebo vámi.

Každý námi dodaný, tedy zhotovený komín je opatřen výchozí revizní zprávou za předpokladu že je součástí spotřebič, ke kterému je daný komín dimenzován.

Obsahem dodávky je prvotní výpočet spalinové cesty a alespoň tři alternativní způsoby provedení, abyste si mohli vybrat. Po vašem výběru a po dohodě termínu vám dodáme vámi zvolené řešení podle vašich představ za cenu, která byla předem sjednána a po splnění výše uvedené podmínky bude obsahovat i výchozí revizní zprávu.

Pakliže se jedná o výstavbu v již stávající budově, samozřejmě i to je možné a nikterak výjimečné. Pouze je to složitější, neboť je nutné zřídit prostupy skrze stěnu, strop, podhled, parozábranu, střechu, tedy střešní izolaci atd. Ale nic není neřešitelné, leč bohužel občas finančně náročnější. Nemusíte mít obavu, že vám po našem "zásahu" lustr i se stropem skončí na stole či na hlavě. Pakliže se jedná o nestandartní situaci (nevíme si rady), nezdráháme se přizvat na pomoc (radu) statika, či pakliže se jedná o prostup speciální střešní konstrukcí i příslušnou specializovanou firmu, která vám zajistí plnou funkčnost střešního pláště.

Je jen na vás, zda si budete přát být za rok zdarma upozorněni na nutnost periodické kontroly.

 

Ciko-s

Ciko-s-2

St-izol

F-t-kus

N-sch

 


Plyn