FRÉZOVÁNÍ KOMÍNŮ

Frézování komínových průduchů je metoda, kdy za pomoci speciální hlavice opatřené řetězy s vysokou pevností dochází k obrušování tedy zvětšování komínového průduchu až o třetinu tloušťky pláště, to znamená, že průduch o rozměru 15 na 15 centimetrů s pláštěm o síle 15 centimetrů lze rozšířit až na kruhový průměr 25 centimetrů tedy 250 mm. To ovšem neznamená, že lze tímto rozměrem vyvložkovat. Je nutné zvolit vložku o něco menší. Vyfrézovaný komínový průduch musí být v každém případě vyvložkován. Jak již je z názvu patrné, fréza není vrtačka a neumožňuje tedy vrtání. Pakliže je v komínovém průduchu nějaká překážka, je nutné ji nejprve odstranit, aby se mohla fréza dostat pod ni. K pohonu komínové frézy slouží hydraulický agregát opatřený benzínovým spalovacím motorem, není tedy závislý na elektrické energii a je možné frézování provádět i při hrubé rekonstrukci, kdy na stavbě není zajištěn přívod elektrické energie. Frézování je tedy jednak efektivní a také ekonomicky výhodné ve srovnání s demolicí a následnou výstavbou nového komína, nehledě na to, že není nutné zřizovat nové prostupy stropy a střechou (když není z nějakého důvodu možné komín odstranit).
Frézování si patrně přímo neobjednáváte nebo alespoň ne jako první volbu. Patrně vám někdo toto řešení nabídl či doporučil a chtěli byste si ho ověřit či konfrontovat cenovou nabídku. Frézování nabízíme buď jako komplet spolu s vložkováním, nebo jen frézování s možností vložkování vámi zvoleným kominíkem.
Přeskočíme-li důvody a výhody frézování, dostáváme se k vlastnímu provedení, kdy je pro vás nejpodstatnější povinnost zajistit přístup do všech prostor kudy komínové těleso prochází, aby byla po celou dobu frézování možnost kontroly celistvosti pláště. A ještě před začátkem frézování musí být zajištěny všechny i již nepoužívané otvory průduchu (i sousedních průduchů u sdružených komínů).
Velké množství prachu a suti, jež je nedílnou součástí frézování, se snažíme eliminovat za použití průmyslového vysavače, což sice není stoprocentní, ale snižuje tak následný úklid na minimum.


Plyn