Pasportizace

Pasportizace (zmapování)

Zejména u starší městské bytové zástavby je dobré respektive nutné si před rekonstrukcí, po koupi, před prodejem nebo rekolaudací ověřit zda počet a technický stav komínů odpovídá buď dokumentaci nebo zamýšlené rekonstrukci, ale hlavně pak, zda odpovídají technickým normám a zda je zajištěna požární bezpečnost. Nejsou výjimkou „karmy“ napojené do koupelnových odvětrání či světlíků. Hromadné napojení spotřebičů do jednoho průduchu či komínové průduchy časem využité jako šachty pro rozvody energií. 
Pasportizaci vám poskytnu jako dokument v tištěné + elektronické podobě na vámi zvoleném nosiči. Obsahovat bude hrubý náčrt stavby s vyznačenými komínovými tělesy a průduchy v půdorysu + bokorysu, kde je zvýrazněno, jaký spotřebič v jakém podlaží je napojen na ten který komínový průduch. Dále dokumentace obsahuje foto/video záznam případných problémů. Na přání není samozřejmě problém udělat video záznam celé spalinové cesty nebo konkrétních úseků dle přání zákazníka. Po dohodě je možné rovněž vypracovat návrh na využití komínových průduchů, jejich renovaci, demolici či jiné služby.


Plyn