Ceník

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Přesné a konečné ceny  budou vypočteny až po bližší specifikaci nároků na spalinovou cestu a potřeb zákazníka. Věrnostní a množstevní slevy jsou samozřejmostí.

   
 Kontrola a čištění dle   500,- Kč / ks
350,- Kč / ks*
 500 Kč / ks, každý další v objektu za 350 Kč / ks *věrnostní sleva 350 Kč / ks, každý další v objektu za 300 Kč / ks.
Nad deset kusů významné slevy.

Doprava

při návrhu (zdarma*), **

200,- Kč v „oblasti“*

mimo „oblast“
13,- Kč/km

*oblast Králové Hradecko

**mimo „oblast“ je cena za dopravu účtována i při návrhu, avšak při následné realizaci se odečítá

Pasportizace 700,- Kč / ks
do 5 ks
500,- Kč / ks
nad 6 ks
Pasportizace obsahuje foto/videozáznam, plánek budovy s vyznačenými a označenými komíny, průduchy, připojenými spotřebiči, jejich rozměry a stav.
     

Penezenka

U vložkování, frézování, výstavby a renovace, (jejichž součástí je revizní zpráva) by bylo zavádějící uvádět cenu, neboť je závislá na mnoha faktorech, které je třeba zjistit před jejím výpočtem. Cena za „metr“ například u frézování je závislá nejen na šířce, délce a frézovaném materiálu,  ale na mnoha dalších okolnostech, které je nutné zohlednit při výpočtu. U vložkování je také mnoho faktorů, které se musí zohlednit,  jako je samotný připojovaný spotřebič, jeho výkon, typ provozu – zda mokrý, suchý, v jakém pracuje provedení (podtlak, přetlak) a dále. Vše je ještě složitější u výstavby nových komínů, kde je nutné navrhnout a spočítat funkčnost spalinové cesty, zjednat bezpečné prostupy  skrze hořlavé konstrukce, funkční prostupy skrze střešní krytinu, parozábrany a ostatní konstrukce, stejně tak případné statické jištění.  A co je nejdůležitější – všechny tyto činnosti musí hlavně odpovídat platným normativním  předpisům, požární bezpečnosti, požadavkům výrobce a rovněž estetickým nárokům zákazníka.

Vložkování - cenu nelze zodpovědně uvést bez bližších informací
Frézování od 600,- Kč
za metr až 2000,- Kč za metr
 
Výstavba - cenu nelze zodpovědně uvést bez bližších informací

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Nebojte se mě kontaktovat, pokusím se najít vám řešení, které bude provedeno v nadstandartní kvalitě, odpovídající přísným evropským respektive českým státním normám, tedy bezpečné a přesto vstřícné vašim finančním možnostem a estetickým nárokům.


Plyn